Nýttu lausnir Alskila - Njóttu tímans
Eru félagsgjöld í vanskilum?
Hefur þú kynnt þér frum- og milliinnheimtu Alskila?
Hefur þú kynnt þér þjónustuvef Alskila?
Hefur þú kynnt þér greiðslumiðlun Alskila?
Sparaðu þér tíma, fé og fyrirhöfn við innheimtuna.
Láttu Alskil um verkið og sparaðu dýrmætan tíma.

Öryggiskröfur

Allt frá stofnun Alskila hefur höfuðáhersla verið lögð á að tryggja öryggi í meðferð fjármuna og allra gagna sem fara um kerfi Alskila og Kollekta. Öryggi er grundvallarþáttur í starfsemi félagsins og hvergi slegið af í þeim efnum.

Örugg greiðslumiðlun
Alskil tryggir öryggi kröfuupplýsinga með því að hafa öll viðkvæm netsamskipti dulkóðuð. Í rafrænum samskiptum viðskiptavina og Alskila er notast við SSL gagnasamskipti.

Rafræn samskipti við bankastofnir eru með tvöföldu öryggi. Þar er bæði notast við SSL dulkóðun og rafræn skilríki til auðkenningar.

Alskil er með rafrænar tengingar við allar helstu bankastofnanir í landinu.

Til að tryggja örugga meðhöndlun á pappírsgögnum/reikningum er Alskil í samstarfi við traust fyrirtæki sem sjá um prentun og pökkun útsendra gagna.

Örugg gagnageymsla
Alskil er með öll gögn vel varin í öruggri hýsingu. Það tryggir rekstraröryggi og nær óslitinn uppitíma vélbúnaðar.
  • Öryggir verkferlar tryggja lágmarksáhættu
  • Traustir samstarfsaðilar
  • Allir fjárvörslureikningar afstemmdir daglega
  • Öll gögn dulkóðuð og afrituð daglega

Meðferð persónuupplýsinga hjá Alskil og Kollekta

Meðferð persónuupplýsinga hjá Alskil og Kollekta

Alskil og Kollekta eru ábyrgðaraðilar vegna vinnslu persónuupplýsinga sem afhentar eru af viðskiptavinum okkar. Vinnsla á persónuupplýsingum kemur til vegna okkar starfa sem greiðslu- og innheimtufyrirtæki.

Alskil og Kollekta leggja ríka áherslu á að við meðferð persónuupplýsinga sé ávallt horft ákveðið til laga og reglna um persónuvernd, með það í forgrunni að tryggja og virða réttindi einstaklinga í hvívetna.

Alskil og Kollekta vinna mestmegnis með fjármálaupplýsingar og þá sér í lagi með upplýsingar um þær kröfur sem innheimtumál í vinnslu byggjast á og viðskipti tengd þeim sem og samskiptaupplýsingar og almennar lýðfræðilegar upplýsingar. Upplýsingarnar eru að uppruna ýmist frá einstaklingunum sjálfum, kröfuhöfum sem hafa fengið félögunum kröfur til innheimtu eða úr opinberum skrám, svo sem þjóðskrá og Lögbirtingablaði. Þær persónuupplýsingar sem unnið er með teljast oftast „almennar“ í skilningi laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Í undantekningartilvikum er þó nauðsynlegt að vinna með viðkvæmari persónuupplýsingar og er þá ætíð gætt að því að skilyrði laga fyrir vinnslunni séu uppfyllt, svo sem samþykki eða lagaheimild. Félögin vinna með persónuupplýsingar ýmist sem ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili.

Alskil og Kollekta vinna persónuupplýsingar í þeim tilvikum sem þörf krefur til framkvæmdar samnings, ef mælt er fyrir um vinnsluna í lögum eða þegar það er nauðsynlegt til að félögin eða einhver annar geti gætt lögmætra hagsmuna sinna. Lagt er kapp á að vinna persónuupplýsingar einungis upp að því marki sem nauðsyn krefur miðað við tilgang vinnslunnar.

Persónuupplýsingar eru einvörðungu varðveittar meðan þörf krefur miðað við tilgang vinnslunnar í hverju tilviki. Leitast er við að upplýsingar séu einungis varðveittar á persónugreinanlegu formi eins lengi og nauðsyn er til. Ákvæði laga, t.d. um bókhald nr. 145/1994, kveða í mörgum tilvikum á um varðveislu gagna. Að sama skapi kann varðveisla ákveðinna gagna að byggja á lögmætum hagsmunum, svo sem að afmarka, skilgreina, setja fram og verja lögmætar kröfur viðkomandi fyrirtækis.

Alskil og Kollekta afhenda ekki persónuupplýsingar til þriðja aðila nema það sé skylt eða heimilt á grundvelli laga. Í einhverjum tilvikum geta upplýsingar verið sendar til vinnsluaðila sem vinna þá persónuupplýsingar á vegum félaganna. Þeir sem þannig móttaka persónugreinanlegar upplýsingar skulu uppfylla ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og eru bundnir sama trúnaði og starfsmenn félaganna.

Alskil og Kollekta leggja allt kapp á að tryggja öryggi gagna í sinni vörslu og uppfylla kröfur persónuverndarlaga.

Samkvæmt ákvæðum laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga eiga einstaklingar rétt á að fá aðgang að persónuupplýsingum sínum. Að uppfylltum tilgreindum skilyrðum er þeim einnig heimilt að láta leiðrétta þær, eyða þeim, mótmæla og/eða takmarka vinnslu þeirra. Almennt eru beiðnir af þessu tagi einstaklingi að kostnaðarlausu, en óski hann eftir fleiri en einu afriti af gögnum eða beiðnirnar eru augljóslega án tilefnis eða óhóflegar áskilja félögin sér rétt til gjaldtöku samkvæmt gjaldskrá. Einstaklingar geta sett fram beiðnir um að neyta þessa réttar á skrifstofu og þarf þá að framvísa gildum persónuskilríkjum.

Hægt er að hafa samband Alskil og Kollekta með því að senda tölvupóst á alskil@alskil.is eða kollekta@kollekta.is og í síma 515-7900.

Einstaklingum er ávallt heimilt að beina erindi eða kvörtunum til Persónuverndar í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Á heimasíðu Persónuverndar www.persónuvernd.is , er að finna frekari upplýsingar og leiðbeiningar um réttindi og skyldur skráðra aðila.
  • Rík áhersla á meðferð, öryggi og vernd persónuupplýsinga
  • Skilyrði laga ávallt framfylgt við meðhöndlun gagna
  • Gætt að trúnaði upplýsinga
  • Geymsla og förgun gagna samkvæmt reglum

Meðferð persónuupplýsinga hjá Alskil og Kollekta

Alskil og Kollekta eru ábyrgðaraðilar vegna vinnslu persónuupplýsinga sem afhentar eru af viðskiptavinum okkar. Vinnsla á persónuupplýsingum kemur til vegna okkar starfa sem greiðslu- og innheimtufyrirtæki.

Alskil og Kollekta leggja ríka áherslu á að við meðferð persónuupplýsinga sé ávallt horft ákveðið til laga og reglna um persónuvernd, með það í forgrunni að tryggja og virða réttindi einstaklinga í hvívetna.

Alskil og Kollekta vinna mestmegnis með fjármálaupplýsingar og þá sér í lagi með upplýsingar um þær kröfur sem innheimtumál í vinnslu byggjast á og viðskipti tengd þeim sem og samskiptaupplýsingar og almennar lýðfræðilegar upplýsingar. Upplýsingarnar eru að uppruna ýmist frá einstaklingunum sjálfum, kröfuhöfum sem hafa fengið félögunum kröfur til innheimtu eða úr opinberum skrám, svo sem þjóðskrá og Lögbirtingablaði. Þær persónuupplýsingar sem unnið er með teljast oftast „almennar“ í skilningi laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Í undantekningartilvikum er þó nauðsynlegt að vinna með viðkvæmari persónuupplýsingar og er þá ætíð gætt að því að skilyrði laga fyrir vinnslunni séu uppfyllt, svo sem samþykki eða lagaheimild. Félögin vinna með persónuupplýsingar ýmist sem ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili.

Alskil og Kollekta vinna persónuupplýsingar í þeim tilvikum sem þörf krefur til framkvæmdar samnings, ef mælt er fyrir um vinnsluna í lögum eða þegar það er nauðsynlegt til að félögin eða einhver annar geti gætt lögmætra hagsmuna sinna. Lagt er kapp á að vinna persónuupplýsingar einungis upp að því marki sem nauðsyn krefur miðað við tilgang vinnslunnar.

Persónuupplýsingar eru einvörðungu varðveittar meðan þörf krefur miðað við tilgang vinnslunnar í hverju tilviki. Leitast er við að upplýsingar séu einungis varðveittar á persónugreinanlegu formi eins lengi og nauðsyn er til. Ákvæði laga, t.d. um bókhald nr. 145/1994, kveða í mörgum tilvikum á um varðveislu gagna. Að sama skapi kann varðveisla ákveðinna gagna að byggja á lögmætum hagsmunum, svo sem að afmarka, skilgreina, setja fram og verja lögmætar kröfur viðkomandi fyrirtækis.

Alskil og Kollekta afhenda ekki persónuupplýsingar til þriðja aðila nema það sé skylt eða heimilt á grundvelli laga. Í einhverjum tilvikum geta upplýsingar verið sendar til vinnsluaðila sem vinna þá persónuupplýsingar á vegum félaganna. Þeir sem þannig móttaka persónugreinanlegar upplýsingar skulu uppfylla ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og eru bundnir sama trúnaði og starfsmenn félaganna.

Alskil og Kollekta leggja allt kapp á að tryggja öryggi gagna í sinni vörslu og uppfylla kröfur persónuverndarlaga.

Samkvæmt ákvæðum laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga eiga einstaklingar rétt á að fá aðgang að persónuupplýsingum sínum. Að uppfylltum tilgreindum skilyrðum er þeim einnig heimilt að láta leiðrétta þær, eyða þeim, mótmæla og/eða takmarka vinnslu þeirra. Almennt eru beiðnir af þessu tagi einstaklingi að kostnaðarlausu, en óski hann eftir fleiri en einu afriti af gögnum eða beiðnirnar eru augljóslega án tilefnis eða óhóflegar áskilja félögin sér rétt til gjaldtöku samkvæmt gjaldskrá. Einstaklingar geta sett fram beiðnir um að neyta þessa réttar á skrifstofu og þarf þá að framvísa gildum persónuskilríkjum.

Hægt er að hafa samband Alskil og Kollekta með því að senda tölvupóst á alskil@alskil.is eða kollekta@kollekta.is og í síma 515-7900.

Einstaklingum er ávallt heimilt að beina erindi eða kvörtunum til Persónuverndar í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Á heimasíðu Persónuverndar www.persónuvernd.is , er að finna frekari upplýsingar og leiðbeiningar um réttindi og skyldur skráðra aðila.