Nýttu lausnir Alskila - Njóttu tímans
Hefur þú kynnt þér greiðslumiðlun Alskila?
Eru félagsgjöld í vanskilum?
Hefur þú kynnt þér frum- og milliinnheimtu Alskila?
Hefur þú kynnt þér þjónustuvef Alskila?
Sparaðu þér tíma, fé og fyrirhöfn við innheimtuna.
Láttu Alskil um verkið og sparaðu dýrmætan tíma.

Húsfélög

Þjónusta Alskila við húsfélög léttir svo um munar á gjaldkera viðkomandi húsfélags og tryggir að innheimta húsfélagsgjalda sé í öruggu ferli.

Alskil hefur áralanga reynslu af innheimtu og eftirfylgni húsfélagskrafna og sinnir slíkri þjónustu fyrir fjölmörg húsfélög um allt land. Hjá Alskilum eru kröfurnar í öruggu ferli og þess gætt að húsfélagið tapi ekki lögveðsrétti af kröfunum.
Það er húsfélagi að kostnaðarlausu að gera samning við Alskil. Engin mánaðargjöld eða önnur falin gjöld.

Lögveðsréttur húsfélagakröfu tryggir að almennt endar kostnaður við innheimtu ekki á húsfélaginu.
Stjórn húsfélags ræður hversu fljótt ógreidd krafa fer til innheimtu. Þess þarf þó að gæta að óhófleg frestun aðgerða ógni ekki lögveðsrétti kröfunnar.

Augljós ávinningur
Það borgar sig að vera með húsfélagakröfurnar í ferli hjá Alskilum.
Fjárhagsleg áhætta er lítil sem engin fyrir húsfélagið og betra fyrir greiðandann að fá aðstoð í upphafi vanskila. Það felur í sér mildari innheimtu og lægri kostnað en ef krafa er send beint í lögfræðiinnheimtu.

Innheimtist krafan ekki í milliinnheimtu Alskila fer hún í löginnheimtu í samstarfi við Kollekta lögfræðiinnheimtu. Kostnaður við innheimtuna greiðist að öllu jöfnu af greiðanda kröfunnar, eða af uppboðsandvirði fasteignarinnar og því fellur kostnaður við innheimtu almennt ekki á húsfélagið. Þess vegna er kostnaðaráhætta húsfélagsins lítil sem engin ef rétt er staðið á málum.
  • Lögveðsréttur gildir einungis í eitt ár frá gjalddaga hverrar kröfu
  • Lögveðsréttur tryggir endurgreiðslu krafna af andvirði fasteignar
  • Ekki tapa lögveðsrétti af kröfum húsfélagsins
  • Alskil gætir hagsmuna húsfélaga
  • Persónuleg þjónusta og gott utanumhald í öllu ferlinu
  • Stjórn húsfélagsins stjórnar hversu fljótt kröfur fara til innheimtu